Już pierwsza domowa awaria może spowodować kłopoty związane ze złym umieszczeniem rozdzielnicy, w której zbiegają się obwody instalacji domowej. Bardzo często włączenie lub wyłączenie któregoś z obwodów elektrycznych jest utrudnione przez brak wygodnego dostępu do rozdzielnicy. W przypadku porażenia lub wystąpienia pożaru możliwość szybkiego wyłączenia zasilania jest rzeczą niezwykle ważną. Dlatego rozdzielnice powinno umieszczać się w pobliżu wejścia do domu, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla dorosłego człowieka.

Również zamontowanie zbyt małej rozdzielnicy jest niepożądane. Warto przy budowie domu zaplanować jej rozmiary z pewnym zapasem, nie wiadomo bowiem czy nie będzie w przyszłości potrzebna jej rozbudowa. Większe rozmiary rozdzielnicy zapewniają też lepsze chłodzenie osprzętu.